Privacy en geheimhouding – Tandarts Bijvoet – HEEMSKERK

Privacy en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en altijd met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Intakegesprek. Uw eerste afspraak als nieuwe patiënt begint met een intakegesprek. Tijdens deze intake zullen bitewings en een overzichtsfoto worden gemaakt en wordt uw medische anamnese besproken. Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren is het van groot belang om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren.

Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne. Gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.