Klachten – Tandarts Bijvoet – HEEMSKERK

Klachten

Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Indien u hier niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de praktijkmanager.

Verhindering

Regelmaat en continuïteit zijn voorwaarden voor een goed verloop van uw behandeling.Het is dan ook belangrijk dat u zo min mogelijk behandelingen mist. Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet u deze telefonisch afzeggen op telefoonnummer 0251-222091 van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bijvoet Tandartsen hanteert een wegblijftarief. Dit tarief wordt in rekening gebracht als u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) heeft afgezegd. Als het verzuim zonder geldige reden (overmacht op medische implicatie of fysieke verhindering) meerdere malen plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor het behandelplan. De tandarts beslist dan in het uiterste geval of het zinvol is de behandeling voort te zetten

De kosten hiervan zullen zijn:

  • bij de eerste   keer : 1 euro per minuut
  • bij de tweede keer : 2 euro per minuut
  • bij de derde   keer : 3 euro per minuut

Wij doen er alles aan om u te helpen herinneren aan de door u gemaakte afspraak bij ons. Wij printen nl. direkt de afspraak voor u uit op een handig afspraakkaartje indien de afspraak binnen de praktijk is gemaakt. Tevens sturen wij u een dag vantevoren een reminder per mail indien uw mailadres bij ons bekend is. Mocht uw mailadres gewijzigd zijn, gelieve dit direkt aan ons door te geven. Ook kunt u te allen tijde uw afspraak zelf verifiëren door in te loggen op deze website om de door u gemaakte afspraken te bekijken. Daarnaast zijn wij op werkdagen vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor eventuele vragen. Mocht er echter een storing zijn zodat u geen reminder heeft gekregen, worden hieraan geen enkele rechten verleend om de door u gemaakte afspraak niet na te komen.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.